• כנגד ארבע בנות דיברו משפיעות ונשות מעשה..

  הגדלה

  ברוך המקום ברוך הוא כנגד ארבע בנות דיברו משפיעות ונשות מעשה בהתוועדויות ואף היו נותנות בהן סימנים ואלו הן- החסידית (הצדיקה), הפרחה, החרשנית, הרוצה להיות חסידית ולא יכולה מפאת הלחץ החברתי, הלימודים, הקושי וכו' • מגזין פסח > לקריאה

  ברוך המקום ברוך הוא כנגד ארבע בנות דיברו משפיעות ונשות מעשה בהתוועדויות ואף היו נותנות בהן סימנים ואלו הן-

  החסידית (הצדיקה )

  הפרחה

  החרשנית

  הרוצה להיות חסידית ולא יכולה מפאת הלחץ החברתי, הלימודים, הקושי וכו'.

  בת חסידית אומרת- "מה העדות החוקים והמשפטים?" מה תוכנם וכיצד יכולה אני לשייכם אלי, לחיי היום יום? וכדי לדעת את ה' ולהשכיל תלך ותעיין בשיחות ובמאמרים ובליקוטי ליקוטים, ותברר העניינים ותתרץ המוּקשים, ותשב בכל התוועדות מן תחילתה לסופה, ותנגן בחיות ובעיניים עצומות. ותלבש חצאיות ארוכות וגרביים 40 דנייר וחולצות מכופתרות, ובאינטרנט לא שלחה את ידה יען אשר יראת ה' היא, ותאמר חתת ורמב"ם, שחרית ומנחה בכוונה ובדבקות, ולמבצעי הרבי תרוץ ותתרוצץ ולא תחת ולא תִּתְּפָדָחַ שהרי נא' "אל יבוש מפני המלעיגים".

  ואת הרבי תכניס לכל עניין ועניין גם כשאין זה נראה קשור, ותחשוב עליו יומם וליל היאך תשמחו ותיקשר אליו באמת. ועל מידותיה תעבוד באמת ובחסד, ותחייה גאולה גם בעת הגולה ותפרסם משיח ותכין תוף ובגד לעת ההתגלות. ובכל יום לפני השינה תחשבן ותפשפש במעשיה והצריכים תיקון ותשובה תשוב ותתקנם.

  הפרח'ה אומרת- "מה העבודה הזאת לכם?" מה הקטע? ולא תבין איך אפשר ללמוד תורה וחסידות כל היום, ותברז משיעורי ליקוטי שיחות ופרשת שבוע ותניא ודינים שהרי למותר יחשב לה הדבר, ולשיחות המוסר תקשיב בחצי אוזן והדבר בלאו הכי יצא מן האוזן השנית, ולהתוועדויות תלך לקיים בהידור מצוות "ואכלת ושבעת" ברוגעלעך כשרים ובבורקס מהודרים ללא רבב, ובניגונים תנמנם ותפטפט ותצא ע"י כך ידי חובת התוועדות. ותמתח חצאיותיה ביושבה למען תהא היא צנועה, וכשאי אפשר הדבר מפאת ג'ינסות החצאית תורידה ותחליפה במסירות נפש. ותראה סרטים מצויירים בלבד כי כך קיבלה על עצמה בהחלטה טובה, ותחזיק עצמה מלשמוע שירי לע"ז בעבודה עצמית קשה.

  הרבי חשוב לה כי הוא אדם חכם מאד וצדיק בבחינת "כל רז לא אניס לי'ה", והוא הרי הרבי של כולנו כידוע לכל. אך כסבורה היא שאין מכך כל נפקא מינה לגבינו, למעשינו ועבודתנו. ועל כן תנסה היא ככל יכולתה לשמור המצוות אולם דמיא לה בנפשא שאין העיתים שוות וביום שאין לה חשיקה והתעוררות אהבה המסותרת מבחינת יחידה שבנפש תעש ככל העולה על רוחה וד"ל.

  ולפי שהוציאה עצמה מן הכלל, ותעש מן העיקר טפל ומן הטפל עיקר, הקהי את שיניה לאמור, אילו היית שם לא היית נגאלת. ופירשו חסידים- שם-אצל רבי אחר, לא היית נגאלת. אך כיוון והננו כולנו נבחרנו להיות חסידי אדמו"ר שליט"א הרי בוודאי ובוודאי שנגאל כולנו כהבטיחו לנו.

  חרשנית מה היא אומרת? "מה זאת?" מה נראה להם? ולא נתיישב הדבר בשכלה היאך ניתן ללמוד כל כך הרבה שיחות ורמב"ם וחת"ת ביום ועוד להספיק ללמוד להיסטוריה ולאזרחות ולמדעים ולחשבונאות ושאר מרעין בישין כיוצא בהן. ותרצה מאד להבין ולקיים העניינים אולם מפאת קוצר הזמן תעש המוטל עליה בלבד ושלא לשמה שהרי "אנוס רחמנא פטרי'ה" ומן הסתם יתחשב הרבי והאדמו"רים וה' בבגרויות ובמטלות ובפסיכומטרי ובביוחקר ובלוג, ובשיעורי הבית ועזרה בבית ומעורבות חברתית. ואת החת"ת תאמר בלא נשימה ובקושי, ומנחה שוב התפספסה.

  יודעת הינה כי חסידת הרבי היא ושליחתו להפיץ האור בכל מושבותי'ה אולם ריבוי הקשיים והמבחנים והמערכת הצפופה איננו מאפשר מילוי הוראותיו הקדושות כראוי, ובוודאי מיצירה היא על כך, אולם הסבר מעולה וסיבה חריפה יש לה לכל שאלה באשר תישאל. וכבר אין הלב צר ודואב ר"ל על כך ולאט לאט כמדומה שנשתכחה המטרה והדרך מילאה את מקומה.

  הרוצה להיות חסידית ואינה יכולה מפאת קוצר או חוסר ולחץ חברתי- את פתחי לה, שנא' ביום ההוא הגדת וגו'. תניא בע"פ קשה לה ללמוד, בהתוועדויות היא נרדמת ובכלל עסוקים ליבה ומחשבתה בלשרוד, לשרוד ולשרוד- את בית הספר, את החיים, אולם יודעת היא שזהו מירוץ המוביל לכלום- כעין וכדוגמת "טעמפעל ראן" הידוע, שהעולם מתמכרים לזה אולם החכמים המחפשים תכלית ומטרה לא יגעו בזה. ותמשיכי ותוסיפי דברי חיזוק, שהרי כולנו באותה סירה, ולכולנו קשה וכואב הניסיון וההתמודדות. היא הרי מנסה ככל יכולתה, וגם המעט שהיא עושה, יודעת היא שכל דבר קטן הינו בעל חשיבות עליונה.

  את הרבי היא מכירה מספרים וסיפורים, מהתוועדויות וחפירות, אולם אין היא מכירה אותו, ולא פגשה בו אף פעם. היא רק יודעת שהוא אבא שלנו, המקשר ביננו לבין ה', ושצריך להתקשר ולהתבטל ולהתמסר אליו, והיא עושה זאת ככל יכולתה.

   

  הגאולה הגיעה, השופר נשמע, הבת החסידית מחייכת כאדם לאה שצלח זה עתה דרך ארוכה. הפרחה טומנת פניה בקרקע בכלימה, אולם לא שופטים אותה קשות בגין הניסיונות הקשים אותם עברה. החרשנית שמחה שהתבטלו הלימודים, וקצת מתאכזבת לגלות שמתחילים חדשים, אמנם ללא מבחנים כתובים, אלא מעשיים. והבת שרצתה ורצתה, ולא תמיד הלך לה, אבן נגולה מעל ליבה. זהו, בטל היצר הרע, עכשיו יהיה יותר קל.

  היא צדקה בהשערתה, עוד בזמן הגלות, יש להיות חסידיים, ואם אי אפשר מפני כאלו וכאלו סיבות, הרי שיש לפחות לרצות.

  1605

  תגיות: ,

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  7 תגובות

  1. ליאללל
   ז׳ בכסלו ה׳תשע״ח (25/11/2017) בשעה 20:23

   ממש ממש לא יפה!! לקרוא לבנות פרחות אי אפשר לדעת מה הם עברו או איזה החלטות קשות או לא ואיך הם מקושרות לרעבע מביחנתי לא מתאים לחב"ד

  2. מוש ס
   כ״ה בניסן ה׳תשע״ו (03/05/2016) בשעה 10:59

   גועל נפש! איך אפשר לכנות בת של רעבע כ'פרחה'…?!
   בנינו… הבנות הפחות חסידיות הן הבנות הכי אמתיות בעלות אהבת ישראל…
   וכי הם בחרו בעצמם את גודל היצר הרע? את הבית והסבעבה בה גדלו?
   לא אהבתי לא מתאים לנו בכלל..
   כתבה שמאפיינת חסידות אחרת… לא חבד!

  3. יחי המלך המשיח!!
   כ״ג בניסן ה׳תשע״ו (01/05/2016) בשעה 20:14

   חחח ? ממש נחמד… גם קיטלגתי את עצמי איפשהו…

  4. שליחה770
   כ״ג בניסן ה׳תשע״ו (01/05/2016) בשעה 20:02

   אמ סליחה אם יורשה לי קצת בוטה קצת נפלת עלינו, לא אהבתי את הקטע אם הפרחה ועוד מה זה לכנותנו ככה. נראלי קצת מוגזם לצאת ככה בבלוג… כל אחת מ'הארבעה בנים' נראה לי טיפה היסחפות לכתוב את זה ככה
   סליחה על ההתפרצות, הרעיון באמת היה יפה אבל הביטויים וכל המסביב נראה לי טיפה היסחפות…. (מבחינת צורת הכתיבה לא העובדות

  5. יחי המלך!
   י״ז בניסן ה׳תשע״ו (25/04/2016) בשעה 22:38

   סליחה, אבל משום מה זה קצת עצבן אותי…

   • tova
    כ״ד בניסן ה׳תשע״ו (02/05/2016) בשעה 1:00

    גם אותי!! דבר ראשון שימוש במושגים שכנראה לכותבת לא ברור מה פירושם וחבל מאוד שמילה כזאת נהפכה לכינוי לבנות שקשה להם להיות חסידיות כלפי חוץ…..
    דבר שני ה"חסידית" ממש לא נשמעת 'פנימית' במיוחד- נשמע מדי חיצוני, ומה דעתה אולי ללכת ולעזור קצת לילדה שקשה לה מבחינה חסידית?? לפי התיאור היא ממש שקועה בתוך עצמה!
    ואני אישית הרגשתי שהכותבת קצת מזלזלת בהחלטות הטובות של הבנות- החלטות שהיא כנראה לעולם לא תצליח להבין באיזה מסירות נפש (כפשוטו!) הבת נלחמת כדי לקיים אותם!!!
    ואפשר לחשוב ש"לצדיקה" אין יצר הרע ותמיד זה ככ קל לה לקיים את כל הדברים שנכתבו פה…
    כמובן שזאת דעתי האישית! הגיוני מאוד שהכותבת כלל לא התכוונה שמה שהיא כתבה יישמע כמו שלי זה נשמע……

  6. תשרי!
   י״ז בניסן ה׳תשע״ו (25/04/2016) בשעה 15:55

   חמוד!!! 🙂

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.