• דבש מלכות פסח • מצגת קלפי משחק ושיר

  הגדלה

  אחרי שבעה ימים מלאי חגיגות, שבוע שאמונה ורפואה אנו סופגות, יש באחרון של פסח עוד סעודה, שכבר בשמה היא על עצמה מעידה: "אני לדור זה במיוחד שייכת, ולכן אני כיום כה מתפשטת והולכת!" אך מהו באמת הקשר לגאולה? ולמה דווקא באחרון של פסח ובאכילה? הגב' הני אלישביץ מגישה מצגת דבש מלכות וקלפי משחק • לצפיה

  17-04-2019-07-38-35-אחרון של פסח

  17-04-2019-07-41-04-קלפים לפרשת מצורע

  סעודת משיח

  אחרי שבעה ימים מלאי חגיגות,

  שבוע שאמונה ורפואה אנו סופגות,

  יש באחרון של פסח עוד סעודה,

  שכבר בשמה היא על עצמה מעידה:

  "אני לדור זה במיוחד שייכת,

  ולכן אני כיום כה מתפשטת והולכת!"

  אך מהו באמת הקשר לגאולה?

  ולמה דווקא באחרון של פסח ובאכילה?

  הרבי מלך המשיח שליט"א מספק הסברים,

  עד שכל הדברים נעשים ברורים:

  יציאת מצריים הינה שורש הגאולות,

  גם לעתידה בה "נראה נפלאות",

  בחו"ל אחרי סוף פסח ישנו עוד שלב,

  וסעודת משיח עוברת אליו,

  כך יוצא שביום השמיני מקומה,

  מספר שקשור לגאולה השלימה,

  בארץ ובניכר – וגם בהפטרות עניין הגאולה כל הזמן מוזכר,

  הנביא כך מ ש יח –"ויצא חוטר מגזע ישי".

  במעלות המשיח – וממשיך "והריחו" וכל זה עוד כשמזכירים רק בדיבור,

  אמנם 'מעשה זוטא' אך עוד לא ממש חיבור,

  ואחר כך לסעודת משיח מגיעים,

  ואזי בגשמיות ממש הדברים מתבטאים:

  מבטאים את עניינו של משיח באכילה,

  ובשתייה כנגד ד' לשונות של גאולה.

  ועוד דבר שאת עניין הגאולה מבליט:

  משלימים את ספירת החסד הכללית,

  השלמה שמעין כללות שלימות הספירה,

  המשכת למעלה מהעולם בנברא.

  ***

  "ויה"ר שבעמדנו בסעודת משיח …

  תבוא הגאולה האמיתית והשלימה – ע"י משיח צדקנו בפועל ממש,

  ותיכף ומיד ממש.

  שההמשך דסעודת משיח בהתוועדות זו –ובפשטות יהי' ביחד עם משיח צדקנו,

  ועאכו"כ ברכת המזון שבסיום הסעודה שתהי' ע"י דוד מלכא משיחא,

  … ולאח"ז יהי' ההמשך … דספירת העומר בביהמ"ק השלישי, – )

  (כתיקונה שיבנה במהרה בימינו, תיכף ומיד ממש)."

  ***

  בעזרת ה' כולנו מתכנסות, בסעודת משיח עם ד' כוסות, מיד אחרי מנחה, –באחרון של פסח ונזכה להתממשות הכתוב בשיחה!

  (מדברי הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחה סעיף י"א)

  929

  תגיות:

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.

גללי למעלה