• איזה מצווה הרבי מקשר להרבה השפעות טובות?

  הגדלה

  האם פעם חשבת איזה מצווה הרבי מקשר לדלעילא, דלתתא, ברכה בבנים ובני בנים ובפרנסה בריווח? • תופתעי לגלות   

  מדברי הרבי:

  ב"ה י"ד שבט, תשי"ב

  ברוקלין.

  שלום וברכה!

  … נהניתי ממה שכתב שקבל משרת . . . שבודאי משפיע על היחס אליו ואל זוגתו תי' בכל החוגים דבנ"י שם וסו"ס גם הפרנסה תבוא ובמשך הזמן גם פרנסה בהרחבה (אף שאם היו שומעין לדברי היינו בהנוגע לי"ג תיקוני דיקני [=זקן], וע"פ המבואר בפירוש המלות להצ"צ ע"פ והוא רחום ס"ד (נדפס ג"כ בתהלים יהל אור הוצאת קה"ת), וזוגתו בהנוגע להשייטל (ע"פ המבואר בזוהר ח"ג קכ"ו ע"א), כבר הי' נראה שינוי ממשי במציאות הפרנסה, נראה בעיני בשר אפילו, ומה יש בידי לעשות בשני ענינים אלו נוסף על הדבור?)…

  אגרות קודש חלק י עמ' שיא אגרת ג'רסו [ספר הצנע לכת עמ' שלו].

   

  שמחתי לקבל פרישת שלום מכם, וגם את הבשורה הטובה שמהיום והלאה היא חובשת פאה. והשי"ת יעזור לכם ע"י קיום הבטחתו (זוהר ח"ג דף קכ"ו ע"א) להתברך בברכאן דלעילא, בברכאן דלתתא, בעותרא, בבנים ובני בנים. ובפרט בימים שבין פורים ופסח, שנשי ישראל פעלו לעצמם וליהודים בכלל והביאו בזה ניסים בעולם, ימים אלו הינם ימי סגולה מיוחדים להצליח בכל הנ"ל.

  בברכה לחג פסח כשר ושמח וששניכם תלכו גם הלאה בדרך של התורה והמצוות בהידור ותוכלו לבשר בקרוב בשורה טובה למלוי משאלות לבבם בזרעא חייא וקיימא.

  'אגרות קודש – מתורגמות' חלק ב עמ' 102 אגרת ב'תקנה,

  ובאגרות קודש חלק ח עמ' דש באידיש [ספר הצנע לכת עמ' שמ]

   

  הרב שלום דובער הכט מקראון היטס סיפר: כי באחד הפעמים שהיו – הוריו אחיו ואחיותיו – ביחידות אצל הרבי, הבחין הרבי כי אחת מהאחיות הולכת עם שיער פזור, והעיר: "בת יהודיה אינה הולכת עם שער מפוזר, אלא השערות צריכות להיות אסופות באופן צנוע" [ספר הצנע לכת עמ' קמז].

   

  הלכה למעשה מאת הרב מרדכי שמואל אשכנזי רב אב"ד כפר חב"ד:

  ב"ה ט"ז לחודש שבט שנת ה'תשע"ג

  הנהלת מכללת "בית רבקה"

  כפר חב"ד

  באתי בזה להתריע אודות פירצה ההולכת ומתגברת היה לא תהיה והיא צורת הפאות של נשים נשואות:

  א) רבנים ובראשם כ"ק אדמו"ר העדיפו את כיסוי ראש האשה בפאה ולא במטפחת היות והפאה מכסה את כל שער הראש וגם מה שבצדדים.

  ב) מובן שכך הוא כאשר ע"י הפאה ניכר שהיא כיסוי זר ולא השער הטבעי.

  ג) לכן הפאות הארוכות והפזורות ועל אחת כמה וכמה כשהן עשויות משער טבעי שמטרתן להידמות לשער האשה – אין בהן את ההיתר של כיסוי ראש על ידי פאה.

  ד) היות והדבר קשור לאיסורים חמורים של גילוי ראש של אשה נשואה ואיסורים הקשורים בהכשלת הרהורי עבירה דאורייתא ודרבנן גם בבנות לא נשואות, לדעתי על הנהלת המוסד לעמוד על כך בכל תוקף ולחנך למה שקבעו רבנים אשר אורך הפאה יגיע אך ורק עד הכתפיים וכן שהפאה תהיה אסופה ולא פזורה.

  ה) גם שיער הבנות הלא נשואות לא יהיה ארוך מדי כנ"ל ולא פזור וכפי שקבעו חז"ל את צורת הופעת הנשים הכשרות והצנועות: "חז"ל גזרו בבתולה בסותר (פזור) שהוא גנאי גדול" ק"ו באשת איש.

  בשכר ההקפדה על ההופעה הכשרה והצנועה תזכינה להקמת בתים חסידיים ולדורות ישרים יבורכו ונצא בקרוב ממש לקראת משיח צדקנו ונוכל לאמר: "ראה גידולים שגידלנו".

   

  יישר כח, זכית ללמוד הלכה! בזכותך תבוא הגאולה!

  ואם את רוצה לשמוע עוד הלכה והשקפה מדברי הרבי, תחייגי ל-0733824197, (נשים, או ווטסאפ למספר 0526761787), 0733834644 (בנות יסודי,ז-ח) וכולנו ביחד נזרז גאולה!

  חדש בקו! מכתבים מעודדים של הרבי בנושא שידוכים בשלוחה 4

  לקבלת חוברת הלכות ופרטים על קבלת ספר ’’הצנע לכת’’ במתנה אפשר לשלוח מייל ל[email protected]

  774

  תגיות: ,

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.

גללי למעלה