• במה גורל ילדינו תלוי ואיזה אחריות מוטלת על האם היהודיה

  2 | הצג גלריה

  מדברי הרבי: גודל האחריות המוטלת על האישה והאם באחת משיחות קדשו אמר הרבי: "מספרת הגמרא (יומא מז, א): "שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים: מה עשית שזכית לכך? אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי". דבר זה צריכה לדעת כל אישה מישראל – שחינוך הילדים ואופן גידולם, […]

  מדברי הרבי: גודל האחריות המוטלת על האישה והאם

  באחת משיחות קדשו אמר הרבי: "מספרת הגמרא (יומא מז, א): "שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים: מה עשית שזכית לכך? אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי". דבר זה צריכה לדעת כל אישה מישראל – שחינוך הילדים ואופן גידולם, תלוי בה, באם היהודייה, יותר מאשר באב. "מה נדרש ממנה?" – שאל הרבי והמשיך להסביר – "לא שהבית יהיה מטופח ומצוחצח וכו', אלא נדרש ממנה העניין ד"מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי" – עניין הצניעות , כפשוטם של דברים…. עליהן לדעת שגורל ילדיהן תלוי בהן… יתכן ונקבע מלמעלה שילד של אישה פלונית יכול להיות במדרגת "כהן גדול" (ברוחניות), וכשהנהגתה היא באופן שחסר אצלה העניין ד"לא ראו קורות ביתי קלעי שערי", מונעת היא מבנה זכות גדולה זו שהייתה בהישג ידו!"

  והרבי סיים את דבריו: "אין לצאת ידי חובה באנחות ובבכיות, אלא יעשו זאת בפועל ממש, ועל ידי זה יזכו לילדים בריאים בגשמיות ובריאים ברוחניות". [תורת מנחם כרך טז פרשת שמיני סעיפים יג-טו].

  הלכה למעשה מתוך חוברת הלכות של הרב ביסטריצקי:

  מאיזה גיל צריך להקפיד על עניני צניעות? 

  כותב הרבי באחד המכתבים: "על פי שולחן ערוך, מבת ג' ויום אחד כבר צריכה להתנהג בצניעות, וקל וחומר לבת עשר ויותר… אבל שלא להכביד עול… ולדבר בדרכי נועם". [לקו"ש חלק י"ח עמ' 448].

  ובאחת השיחות ציין שהחובה ללכת בצניעות מגיל שלוש ויום אחד הוא "לדעת רוב הפוסקים." [שיחת שבת פרשת תרומה תשמ"א סעיף מ"ד].

  מכאן יש להסיק לגבי האמור במכתב שצוטט לעיל "קל וחומר לבת עשר ויותר" (מלבד המסתבר שנידון השאלה היה בילדה בגיל זה) – שהכוונה היא, שאפילו לפי מיעוט הפוסקים המקילים מגיל שלוש, הנה אף לדעתם, מגיל עשר ומעלה חייבת ללא ספק ללכת בצניעות. וכנראה למעיין בדבריהם שתולים זאת בזמן שגוף הילדה מתחיל לגדול וכו'. [ראה "כבודה בת מלך" פרק ב סעיף ה ובהערה 8 בהרחבה]

  אף שדיני צניעות נאמרו הן בנוגע לאנשים והן בנוגע לנשים, עם זאת, הסביר הרבי בשיחת קודש נוספת, שהדבר נוגע בעיקר לנשים – מצד מעלתן: דווקא מחמת שהן התברכו בעניין היופי (דבר הקשור עם מהותה הפנימית של האישה, כמבואר בקבלה ובחסידות) – לכן עליהן להקפיד במיוחד על עניין הצניעות. לכן מציינים חכמינו את מעלתה של קמחית – אף שבוודאי גם בעלה היה צנוע – כי מה שזיכה את בניה היה דווקא צניעותה שלה. ומכיוון שעניין זה נדרש יותר מן האישה, בוודאי שניתנו לה כוחות יתירים ומיוחדים על מנת להתמודד ולנצח במלחמת היצר הרע. כך שתצליח ותיישם את ההנהגה של "כל כבודה בת מלך פנימה" בבית כולו, ולהיות המשפיעה בעניין זה גם על הבעל, האחים, הבנים והבנות. [תורת מנחם חלק לז עמ' 154]

  כל מי שרוצה לקחת חלק במבצע הצניעות העולמי תתקשר ל-0533197279 או תשלח מייל ל-[email protected]

  בעקבות הקריאה של הרבי לצאת למבצע צני

   

  עות אינטנסיבי (אגרות קודש חלק כו עמ' שכד) וההחלטה טובה של הכנס השנתי תש"פ, את מוזמנת להקשיב לשיחה יומית קצרה בקו:

   "בזכותך נגאל" – לנשים ונערות

  0733834197 או ווטסאפ  0506800770

  "נסיכות" – לבנות

  בטלפון 0733834644

  או – לבנות שגרות בחו"ל – בווטסאפ 972526761787+

  או במייל  [email protected]

   

  לקבלת חוברת הלכות ופרטים על קבלת ספר ’’הצנע לכת’’ במתנה אפשר לשלוח מייל ל-[email protected]  
  פרטים על הגרלה על תליון ממטבע הרבי בפלייר  555

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.

גללי למעלה