Author Archive

סניף צ"ה נחלה בהתוועדות פתיחה מיוחדת

987

פרסום ייחודי לנבחרת צפת • בואי לבית המרזח

677

פרסום ענק לסניף צבאות השם בכפר793

סניף צ"ה עטרת חיה מושקא 'בביתר' סיימו שנה690

טיול סיום מצטיינות סניף צ"ה גילה

681

מחר! בוקר אמהות באורו של משיח • כל הפרטים602

יוזמת סניפי הקריות: שבת צבאות ה' עוצמתית!

832

מסיבת סיום לצוות סניף צ"ה רמת אביב

700

דבר כזה עוד לא היה: פעילות סיום משותפת בסניפי הצפון

750

גלריית זכרונות מאורו בוגרות • היום האחרון

769

נבחר סניף השנה של צבאות השם לשנת תשע"ט!

לאחר שעשרות סניפים הגישו את מועמדותם לסניף השנה, הגיעו הדירוגים בזה אחר זה ו-1365 דירוגים קיבלו 8 סניפי צבאות השם הנבחרים מבין עשרות הסניפים. הסניף הזוכה לקבל את תואר 'סניף השנה' לשנת תשע"ט הוא סניף לוד שקיבל את המספר הגבוה ביותר בצורה משמעותית של הדירוגים הגבוהים!

ויש לנו גם סניפים ראויים לשבח:

סניף קרית שמואל – על קשר ושיתוף ההורים בקהילה ומעורבות רבה במתרחש בסניף וקשר עם החיילות גם מעבר לפעילות.
סניף עמנואל – על התפתחות הסניף בכמות – הכפלת כמות החיילות, ובאיכות – פעילויות ויוזמות מושקעות.
סניף כפר חב"ד – על מבצעים ואירועים מיוחדים בסניף.

טקס הענקת התעודה לסניף השנה ולסניפים הראויים לשבח, יתקיים בועידה השנתית לקציני וקצינות צבאות השם לשנת ה'תש"פ, בסוף חודש אב.

בוודאי נגרמת נחת רוח רבה לרבי מלך המשיח – הרמטכ"ל.

2403

גלריית זכרונות מאורו בוגרות • היום הראשון

802

אורו בוגרות • נותרו 5 מקומות אחרונים586

פעילות סיום משודרגת בסניף צ"ה מגדל העמק612

גלריית זכרונות מאורו בוגרות • שישי מוצ"ש במחנה

984

הנבחרת מוציאות אנרגיות: תמונות מהטיול העוצמתימהטיו

1098

אורו של משיח: נסגר הרישום לקעמפ הגדול בעולם!

631

גלריית זכרונות מאורו בוגרות • טיול לילה מהנה701

גלריית תמונות מובחרת מטיול הנבחרת

1624

פעילות סיום מקורית בנבחרת יבניאל667

גללי למעלה