• שנת השלושים ומעלת הנשים

  הגדלה

  רשמים ממעמד תחילת כתיבת ספר התורה לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית, ביוזמת ידי ארגון נשי ובנות חב"ד. מאת הרבנית הינדה גערליצקי, שליחת הרבי בתל אביב וחברת הנהלת ארגון נשי ובנות חב"ד • לקריאה

  מאת הרבנית הינדה גערליצקי, שליחת הרבי בתל אביב וחברת הנהלת ארגון נשי ובנות חב"ד

  בשבועות האחרונים, זכיתי לעסוק רבות בפרויקט ההיסטורי 'בצוותא' – כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית, לרגל היארצייט השלושים. כחלק מהנהלת ארגון נשי ובנות חב"ד, התכוננו במרץ, מתוך הרגשת זכות גדולה, תחושה שמדובר ביוזמה קדושה שבוודאי תגרום נחת רוח לרבי ולרבנית.

  לאחר הכנות רבות והשקעה מרובה, הגענו למעמד המיוחד במוצאי שבת האחרונה, מעמד תחילת כתיבת הספר. כשהגיע הרגע, והסופר החל במלאכת כתיבת הספר המוקדש לרבנית, חלף באוויר רטט של התרגשות. התחושה המרוממת הציפה את כולן. בעיני, השתלב המעמד המיוחד עם פרשת השבוע בהשגחה פרטית מופלאה, והמושג "לחיות עם הזמן" קיבל המחשה גלויה.

  בשבת ממנה יצאנו, שבת פרשת יתרו, מופיע המעמד הגדול על הר סיני – מתן תורה. במעמד הזה התאחדו כל עם ישראל, אנשים נשים וטף.

  אבל לפני כן, בהכנה למתן תורה, משה רבינו פונה לגברים בנפרד ולנשים בנפרד. ולמי קודם?

  "כה תאמר לבית יעקב" – הפנייה לנשים קודמת. והשוני אינו רק בסדר הקדימות, גם בתוכן הדברים. לנשים – "תאמר", ולגברים – "ותגיד לבני ישראל". האמירה לנשים – בלשון רכה, ראשי דברים. לגברים לעומת זאת, משה 'הגיד' דברים קשים כגידים, דקדוקי פרטים ועונשים.

  הרבי מסביר בשיחה את הבדלים בין דברי המפרשים בנושא, והרבי מדגיש על פי הפירוש השני בדברי המכילתא, שראשי הדברים שניתנו לנשים אינם משום חיסרון בהבנת הנשים, אלא משום מעלה מיוחדת של הנשים. ראשי הדברים הם עצם התורה, הכללים והיסודות, שבתוכם נמצאים כל פרטי התורה כולה, כל אותם הפרטים שפורטו באזני הגברים.  העצם גבוה מן הפרטים, החלק שניתן לנשים נעלה יותר מן החלק שניתן לאנשים באותו מעמד הכנה למתן תורה.

  הרבי בשיחה משווה בין ראשי הדברים שניתנו לנשים, לשני הדיברות הראשונים – "אנוכי ה' " ו"לא יהיה לך" – שהם היסודות שכוללים בתוכם את כל רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. שאר הדיברות הם כבר פירוט, סעיפים שיוצאים מתוך שתי המצוות הכלליות, והם מקבילים לכל הפרטים שניתנו לגברים.

  במעמד המיוחד של תחילת כתיבת ספר התורה, נכחו רבנים, ושלוחים, ונשות חב"ד. אולי ניתן לדמות זאת למעמד הר סיני בו השתתפו כולם – אנשים ונשים. גם כאן הרגשנו שאנו נוכחים במעמד קדוש, על דרך מתן תורה. מעמד התחלת כתיבת ספר תורה חדש, בהשתתפות אנשים ונשים. אבל מה קדם לכך?

  בדומה להכנה למתן תורה, בה הייתה קדימות ומעלה מיוחדת לנשים, כך גם בהכנה לאירוע הזה. מי הגורם לכתיבת ספר התורה החדש הזה? הנשים! ארגון נשי ובנות חב"ד הן שיצאו ביוזמה, הן שלקחו חלק בראש, הן שחשבו ודאגו וביצעו את הרעיון של ספר תורה לעילוי נשמת הרבנית, לרגל היארצייט השלושים. העניין המיוחד והחשוב הזה, שבוודאי גורם רוב נחת רוח לרבי ולרבנית, נפעל בזכות ועל ידי נשים.

  בשנים האחרונות, בסמיכות ליארצייט של הרבנית, הרבי הרבה להסביר בשיחותיו הקדושות את מעלת נשות ישראל ובהדגשה על זכותן וחלקן בהבאת הגאולה, "בזכות נשים צדקניות".

  התחושה במעמד המיוחד הזה הייתה של עת סגולה, בסמיכות ליום זכאי, יום ההסתלקות של הרבנית הצדקנית, בשנת השלושים. אל העיתוי המיוחד מצטרפת הפעולה, "והחי ייתן אל ליבו" היוזמה של ארגון נשי ובנות חב"ד, עמן מתאחדות כל נשות ישראל ומשפחותיהן. אני בטוחה, שכל אחת ואחת מנשי ובנות חב"ד תראה לעצמה זכות להצטרף אל ספר התורה הזה, שכולו לכבוד הרבנית הצדקנית. בוודאי הדבר ימהר ויזרז את בוא הגאולה האמיתית והשלמה, בזכות נשים צדקניות.

  2391

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.

גללי למעלה