פיאות

גלריה נוסטלגית: 'אורו של משיח' התשע"ב • חלק שני

1357

היו ימים: 'אורו של משיח' התשע"ב בצפת • גלריה1544

עד מתי?!

עם האבל הכבד של משפחת חסידי חב"ד על הירצח השליחה הקד' מירה רות שארף הי"ד, חיברה הגב' שרה זמירה איזקס מתושבות שכונתינו שיר מיוחד המבטא את הכאב היהודי-חסידי על המאורע ואת הכמיהה לגאולה 

2477

גללי למעלה