שיר חדש לפרשת משפטים • לקריאה

יב

1373

גללי למעלה