שיר חדש לפרשת משפטים • לקריאה

יב

1562

גללי למעלה