Author Archive

סניף צ"ה נחלה בהתוועדות פתיחה מיוחדת

פרסום ייחודי לנבחרת צפת • בואי לבית המרזח

פרסום ענק לסניף צבאות השם בכפרסניף צ"ה עטרת חיה מושקא 'בביתר' סיימו שנהטיול סיום מצטיינות סניף צ"ה גילה

מחר! בוקר אמהות באורו של משיח • כל הפרטיםיוזמת סניפי הקריות: שבת צבאות ה' עוצמתית!

מסיבת סיום לצוות סניף צ"ה רמת אביב

דבר כזה עוד לא היה: פעילות סיום משותפת בסניפי הצפון

גלריית זכרונות מאורו בוגרות • היום האחרון

נבחר סניף השנה של צבאות השם לשנת תשע"ט!

לאחר שעשרות סניפים הגישו את מועמדותם לסניף השנה, הגיעו הדירוגים בזה אחר זה ו-1365 דירוגים קיבלו 8 סניפי צבאות השם הנבחרים מבין עשרות הסניפים. הסניף הזוכה לקבל את תואר 'סניף השנה' לשנת תשע"ט הוא סניף לוד שקיבל את המספר הגבוה ביותר בצורה משמעותית של הדירוגים הגבוהים!

ויש לנו גם סניפים ראויים לשבח:

סניף קרית שמואל – על קשר ושיתוף ההורים בקהילה ומעורבות רבה במתרחש בסניף וקשר עם החיילות גם מעבר לפעילות.
סניף עמנואל – על התפתחות הסניף בכמות – הכפלת כמות החיילות, ובאיכות – פעילויות ויוזמות מושקעות.
סניף כפר חב"ד – על מבצעים ואירועים מיוחדים בסניף.

טקס הענקת התעודה לסניף השנה ולסניפים הראויים לשבח, יתקיים בועידה השנתית לקציני וקצינות צבאות השם לשנת ה'תש"פ, בסוף חודש אב.

בוודאי נגרמת נחת רוח רבה לרבי מלך המשיח – הרמטכ"ל.

גלריית זכרונות מאורו בוגרות • היום הראשון

אורו בוגרות • נותרו 5 מקומות אחרוניםפעילות סיום משודרגת בסניף צ"ה מגדל העמקגלריית זכרונות מאורו בוגרות • שישי מוצ"ש במחנה

הנבחרת מוציאות אנרגיות: תמונות מהטיול העוצמתימהטיו

אורו של משיח: נסגר הרישום לקעמפ הגדול בעולם!

גלריית זכרונות מאורו בוגרות • טיול לילה מהנהגלריית תמונות מובחרת מטיול הנבחרת

פעילות סיום מקורית בנבחרת יבניאל