Author Archive

40 שנה למבצע נש"ק: מבצע הפצה ענק

בסוף קיץ ה'תשל"ד החל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לעורר על מבצע חדש בו כל אישה וילדה מגיל חינוך, יקבלו על עצמם להדליק נרות שבת קודש ויום-טוב. מבצע זה הצטרף למבצעים קודמים במסגרת מבצעי המצוות, לשמירה הגנה והצלה של העולם כולו והוספת אור וקדושה בכדי לזרז את הגאולה האמיתית והשלמה. הרבי רואה חשיבות רבה במבצע זה, אפילו של ילדה קטנה המדליקה נר בערב שבת ונשא מאות שיחות בענין זה ועורר על כך במכתבים ואגרות רבים מספור, בציינו שאפילו ילדה קטנה שמדליקה נר מביאה בכך להארת ביתה, סביבתה והעולם כולו.

במלאות 40 שנה למבצע החשוב, הפיקו ב'ממש' – מרכז ההפצה בארץ הקודש ערכה חדשה ומהודרת של נרות שבת, בגרפיקה חדשנית ומרהיבה ובהדפסה משובחת במיוחד. מאות אלפי קופסאות נש"ק נארזים בימים אלה במשרדי 'ממש', ומופצים במבצע מיוחד לרגל יובל הארבעים. כל המזמינים 400 קופסאות נש"ק מקבלים עוד מאה קופסאות חינם.

המבצע יימשך אי"ה עד לג' תמוז, בכדי לנצל את ההתעוררות הרבה בכדי להרבות במצוות מעשיות, ובפרט במצווה זו אשר לה סגולה מיוחדת להבאת הגאולה, הנעשית על-ידי הנשים הצדקניות שבזכותן נגאלו אבותינו ובודאי גם בזכות התעוררותן ניגאל גם אנחנו תיכף ומיד ממש.

לפרטים והזמנות: 077.5123.770

 

עמוד פרסום נרות שבת עם גלישה-page-001

פלורידה: ערב נשים לכבוד הרבנית ע"ה

ערב הנשים בקהילת רשב"י בפלורידה שנערך לכבוד יום פטירתה של הרבנית חיה מושקא נחתם בהצלחה מופלגה ויוצאת דופן.

אולם בית הכנסת רשב"י שבעיר "פורט לודרדייל" שבמדינת פלורידה התמלא בנשים שהגיעו מכל רחבי האיזור לשמוע את הרצאתה המרתקת של המרצה רבנית נחמה דינה אביכזר.

לפתיחת הערב הוזמן הרב דניאל שהינו,  רב הקהילה לאמר דברי פתיחה וקריאת הפרקים של הרבי והרבנית.

הערב שאורגן על ידי הגברת רותם מלכה  והגברת אורנה שהינו הוכתר כערב המוצלח ביותר שידעה הקהילה בשנים האחרונות.

האולם הערוך בטוב טעם וכן המאכלים המשובחים הוסיפו לא מעט לאווירה החמימה ששרתה באולם.

אנו תקווה שהצלחה זו תביא אחריה עוד רבות למען נשות האיזור.

ונחתום בתפילה שהשוכן במרומים ימשיך וישפיע עלינו ברכת הצלחה ושמחה שתתחבר יחד עם שמחת הגאולה בקרוב ממש.

bfb

DSC_8267

DSC_8260 (Large)

DSC_8258

DSC_8247 (Large)

ערב

שבט תשעד 069

שבט תשעד 060

שבט תשעד 022