גלריה נוסטלגית: 'אורו של משיח' התשע"ב • חלק שני

היו ימים: 'אורו של משיח' התשע"ב בצפת • גלריהעד מתי?!

עם האבל הכבד של משפחת חסידי חב"ד על הירצח השליחה הקד' מירה רות שארף הי"ד, חיברה הגב' שרה זמירה איזקס מתושבות שכונתינו שיר מיוחד המבטא את הכאב היהודי-חסידי על המאורע ואת הכמיהה לגאולה