שיר חדש לפרשת משפטים • לקריאה

יב

1374

גללי למעלה