• החייל והרבי – ברכה על תנאי

  הגדלה

  בזמן המלחמה בין דרום לצפון קוריאה, [תשי”ב-י”ג] נשלחו כוחות מיוחדים מטעם צבא ארצות הברית לאזור. אחד מהחיילים היה בתהליך התקרבות ליהדות, והחליט – לפני צאתו – לקבל מהרבי את ברכת הדרך. כשנכנס לקבל ברכה אמר לו הרבי: ברכתי נתונה לך, בתנאי שבזמן שהותך שם תצטרך להשפיע על שאר החיילים היהודים לקיים תורה ומצוות. טור שבועי המקשר את ה'יום יום' ופרשת השבוע שלי עטרה מן • לטור המלא

  בזמן המלחמה בין דרום לצפון קוריאה, [תשי”ב-י”ג] נשלחו כוחות מיוחדים מטעם צבא ארצות הברית לאזור. אחד מהחיילים היה בתהליך התקרבות ליהדות, והחליט – לפני צאתו – לקבל מהרבי את ברכת הדרך. כשנכנס לקבל ברכה אמר לו הרבי: ברכתי נתונה לך, בתנאי שבזמן שהותך שם תצטרך להשפיע על שאר החיילים היהודים לקיים תורה ומצוות.

  הנ”ל הופתע מן התשובה ואמר לרבי: אבל אני עצמי רק עכשיו התחלתי ללמוד בעצמי, ואיך אוכל להשפיע על אחרים? השיב לו הרבי הזמן קצר והמלאכה מרובה, משיח כבר עומד בפתח. תצטרך אתה, גם לקבל על עצמך וגם להשפיע על אחרים בו זמנית.

  בהיום יום של ט״ז אלול כותב הרבי שרבינו הזקן פירש את המאמר "כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא", על יהודי צריכים להביט כפי שהוא במחשבה הקדומה דאדם קדמון, ושם נמצאת כל נשמה עם כל הדורות שיוצאים ממנה עד ביאת המשיח גואל צדק, וכשעושים ליהודי טובה, עושים טובה לכל אותן נשמות עד סוף כל הדורות".

  חכמי עם ישראל והרבי כאחד מצהירים שמי שמציל נפש אחת כאילו הציל את העולם כולו. מה הפרוש של המשפט המורכב הזה שלכאורה נשמע כל כך פשוט?

  רבי שניאור זלמן מליאדי בעל התניא הרחיב לגבי העניין בכך שאמר שכאשר אנו רואים אדם יהודי אחר צריך להסתכל עליו כמו על האדם הראשון שממנו יצאו כל הדורות הבאים עד שיבוא המשיח. כאשר אנו עושים חסד עם יהודי אחר אנחנו עושים חסד לדורי דורות כי מעשינו היום יתגלגלו וישפיעו על כל הדורות הבאים.

  בפרשת השבוע כי תבוא אפשר למצוא קשר דומה לחשיבות העזרה לזולת שזו בעצם מטרת התורה.

  ״ואמרת לפני ה' אלוקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתי ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצוותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי. ״

  על פי חוקי התורה חקלאי יהודי חייב לתת לכהן את ראשוני פרותיו וגם לתת תרומה משאר כל מה שהוא קוצר. הפרות הראשונים הם הנשמה שלנו, התוצר הכי חשוב, והכהנים הם נציגי הקדוש ברוך הוא ולכן הכהן נחשב התורה. התורה נקראת דרכי ראשונים בגלל שעל דרכיה יצר הקדוש ברוך הוא את העולם.

  נתינת התוצר הראשון לכהן היא ההוכחה שאנחנו מחוברים לתורה שהיא נותנת חיות לכל העולם. בהתנהלות של נתינה אנחנו מתחברים לתכלית המהות היהודית. בנתינה לכהן או אפילו ליהודי אחר אנחנו מעלים את הרמה הרוחנית שלנו ואנחנו יוצרים חיבור עמוק ואמיתי עם הקדוש ברוך הוא.

  ההשפעה שלנו על יהודי אחד יכולה לשנות דורות רבים ואפילו שאנחנו לא תמיד עדים לתוצאה הרבי מסביר שזה מחויבותו של כל אדם יהודי

  כיוון שכל נשמה חשובה לקדוש ברוך הוא חשוב שכל יהודי ינסה להשפיע על עוד יהודי ולעזור לו בכל דרך אפשרית. זה משהו שאנחנו מלמדות אפילו בגני הילדים. אנחנו שרות להם מה שאמר רבי עקיבא – אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך!

  עשייה עבור יהודי אחר היא הדרך ליצירת קשר עמוק עם הקדוש ברוך הוא. ופרשת השבוע מרמזת שכאשר אדם בא- כי תבוא, אדם צריך לבוא עם נתינה תחילה, זה מה שאבינו בשמיים מבקש, לתת ורק אחר כך לקבל. כאשר אדם נותן הוא במצב של ענוה, ורק ממקום של שפלות וביטול האגו מתאפשר החיבור לקדוש ברוך הוא. שם טמונה ביאת המשיח – אהבת עם ישראל.

  שבת שלום ומלאת אהבת ישראל והתורה

  73

  תגיות:

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.

גללי למעלה