פיאות
 • זהו החוק היחיד הקיים בתורה? • במת הגולשות

  הגדלה

  הגולשת שרה ביילא שלחה למערכת האתר טור מעורר בהקשר לפרשת השבוע - פרשת חוקת. תוך כדי סיפור ומשל שזורים המסרים רבי העוצמה. טור מעורר השראה! • לקריאה

  ב"ה.

  ה'קאך' המיוחד ב'נטו' אמונה

  פורים קטן תרפ"ז. אוזניים כרויות למוצא פיו של הרבי הריי"צ, חסידים צמאים לשמוע דברי אלוקים חיים. אך בין ההמון מצטופפים גם כאלה שתפקידם היה לצותת לדבריו של הרבי. באותה תקופה היבסקציה עמדו בשלטון, שמירת התורה והמצוות הפכו לפשע, וחינוך הילדים לדרך התורה הפך למסירות נפש של ממש. הרבי, לא התפעל מהאורחים עודד ודרש לגשת לחזית וללמד תשב"ר. במהלך ההתוועדות אז הרבי פנה לאחד מגדולי החסידים שהתמדתו בתורה היו מן הידועות, 'ר' איצ'ה דער מתמיד'. "איצ'ה, באם אתה עוסק בתשב"ר אתה שלי ובאם לא, אתה אמנם איצ'ה אך…" הדרישה ההדגשה, גם אם אין זה עניינך, חושב שזה לא התחום שלך. אם הנך רוצה להיות של הרבי-זו משימתך.

  זאת חוקת התורה- פרה אדומה. האם זהו החוק היחיד הקיים בתורה?

  בכל מצווה גם כשהיא בגדר חוק, ניתן להבין או להסביר חלק ממנה לפחות. בשונה מזה, סוגיית הפרה לחלוטין תמוהה. שהרי, מדוע שאפר פרה אדומה, שהפרה אפילו כקרבן לא קרבה, יוכל לטהר מטומאה.

  הרבי מסביר שישנם שני סוגי חוקים, ובמקביל להן, יש שני סוגי חקיקה. חוקים שלהם בסיס הגיוני, מקבילים לחקיקה חיצונית הפוגעת ביופי הטבעי של האבן, פוגעת בקיום המצווה שתהיה מתוך ביטול אך ורק כי זהו רצון ה'. פרה אדומה אינה מובנת כלל לכן היא מקבילה לאותיות החקוקות באבן עד לעברו השני, חקיקה מושלמת. כיוון שבמצווה זו מתגלה הרצון הפנימי של היהודי לקיים מצווה מתוך קבלת עול טהורה, בלי התערבות שכלית.

  ג' תמוז. פרשת חוקת.

  במקום בו מסתיימת ההבנה, מגיע הביטול. האמונה.

  לקבל, להסכים להאמין, זו גם דרגה, שלב. גם אם הכל ברור לך מתוך השיחות, העידודים של הרעבע. באמונה הטהורה מעל השכל ישנו 'קאך' מיוחד, לגלות את רצון הרבי 'נטו'! בשלמות. בלי ההתערבות השכלית. בטהרה.

  שנזכה שהיא תעיד על הכלל שהבסיס הוא רק אמונה!

  לתגובות הארות והערות:

  שרה ביילא גדג' 058-7227-770

  [email protected]

  113

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.

גללי למעלה