• האזינו: הרבנית חיה מושקא מספרת על אביה

    הגדלה

    לרגל כ"ב שבט, אנו שמחות לפרסם הקלטה (קטע מתוך עדותה של הרבנית בקשר עם משפט הספרים), בה היא מדברת אודות אביה, כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע.