• הזמן קצר והמלאכה מרובה

  הגדלה

  הקדוש ברוך הוא רוצה להרעיף עלינו טוב ניצחי כתוצאה של עבודתנו הקשה בעולם החומרי והתפל. בשל כך יצר השם יתברך את העולם שלנו בצורה כזו שאת מה שאנו נקבל ממנו יהיה תלוי במאמץ האישי של כל אחד והקולקטיבי של עם ישראל • שלי עטרה מן בטור השבועי על ה'יום יום'

  בפרשת השבוע וילך כתוב: ״חזק ואמץ כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם וגו׳.״

  הרבי מסביר שאם משה רבינו היה מכניס אותנו לארץ ישראל, כיבוש הארץ היה לגמרי ללא מאמץ ויגיעה בגלל קדושתו של משה רבינו שהיתה מנטרלת כל אופוזיציה. באופן דומה כניסתו של משה היתה משפיעה גם על היכולת של העם היהודי לכבוש את העולם החומרי ולהעלות אותו בגלל שקדושתו של משה היתה הופכת כל מאמץ לקליל וזורם. זו אחת הסיבות הפנימיות שבגללן השם יתברך לא נתן למשה רבינו להיכנס לארץ.

  הקדוש ברוך הוא רוצה להרעיף עלינו טוב ניצחי כתוצאה של עבודתנו הקשה בעולם החומרי והתפל. בשל כך יצר השם יתברך את העולם שלנו בצורה כזו שאת מה שאנו נקבל ממנו יהיה תלוי במאמץ האישי של כל אחד והקולקטיבי של עם ישראל.

  בהיום יום של כ״ח אלול ה׳תש״ג כתב הרבי שברכת השם היא תעשיר-

  ״ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בענייני צדקה וחיזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה [ברוך הוא] בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר יעדער גוטער זאך וואס א איד טוט, צאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.״

  ברכת השם היא זו שמביאה לנו פרנסה, בריאות והצלחה. הברכה הזו ניתנת לנו מעבודה קשה במיוחד לאלו שמשקיעים מזמנם עבור אחרים, מכרים ולא מכרים.

  ההתנהלות שלנו ביום יום צריך להיות בהתנהלות של וילך לעשות מצוות ודרכי השם בענייני צדקה וחיזוק היהדות. בעניינים אלו השם יתברך ביקש שנבחן אותו, שכן לעולם לא ישאר חייב לאדם שמשקיע את זמנו לציבור. לכל מעשה טוב שעושה יהודי השם משלם ביד רחבה עם ילדים, הצלחה, ושפע בכל ובמהרה גם נזכה לביאת המשיח בזכות עסקנות זו.

   

  בזמן המלחמה בין דרום לצפון קוריאה, [תשי”ב-י”ג] נשלחו כוחות מיוחדים מטעם צבא ארצות הברית לאזור. אחד מהחיילים היה בתהליך התקרבות ליהדות, והחליט – לפני צאתו – לקבל מהרבי את ברכת הדרך. כשנכנס לקבל ברכה אמר לו הרבי: ברכתי נתונה לך, בתנאי שבזמן שהותך שם תצטרך להשפיע על שאר החיילים היהודים לקיים תורה ומצוות. הנ”ל הופתע מן התשובה ואמר לרבי: אבל אני עצמי רק עכשיו התחלתי ללמוד בעצמי, ואיך אוכל להשפיע על אחרים? השיב ל הרבי הזמן קצר והמלאכה מרובה, משיח כבר עומד בפתח. תצטרך אתה, גם לקבל על עצמך וגם להשפיע על אחרים בו זמנית. (מפי הרה”ח ז.פ. לו)

   

  אנו זכינו לחיות בדור המשיח ומהמאמץ שלנו והשקעה רבה כלפי הזולת יכול לגרום לביאת משיח. הרבי לא הפסיק לעבוד יום ולילה במאמץ להביא אותנו להיות בעלי חוכמה, בינה, ודעת בכדי להביא משיח ממעשינו בלבד. הרבי אמר במילים מפורשות שזה עכשיו תלוי בנו, בדומה למשה רבינו, הרבי השאיר לנו את עבודת הפינלי להביא את משיח צדקנו.

   

  בברכה לשבת שלום ועסקנות בצרכי הציבור ולביאת המשיח עכשיו!

  27

  תגיות:

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.

גללי למעלה