• האם הבנתי במה זכיתי?! • טור לכבוד י' שבט

  הגדלה

  הגולשת שרה הרינג שיגרה לנו מאמר מיוחד ומלא מחשבה לכבוד היום הבהיר י' שבט: "אולי יחשוב יום אחד השר או המשרת שעליו הונח הכתר שמא הוא ראוי לגדולה ואט אט ינסה לשלוט בבית המלוכה?!" • לקריאה

  שרה הרינג

  י' שבט תשפ"ב

  י' שבט קרב ובא יום שכולו אור והתרוממות יום שבו אור אלוקי יורד ומשפיע על כל אחד ואחת מישראל אור מעצמות ומהות. על יום זה נאמר "ובא השמש וזרח השמש". ידוע לכל שביום זה מציינים את יום הסתלקותו של הרבי הריי"צ בי' שבט תש"י הרבי השישי בשושלת חסידות חב"ד והוא כנגד ספירת יסוד ובנוסף מציינים במלוא ההוד וההדר את היום הגדול שבו הרבי שליטא מה"מ (כנגד ספירת המלכות) קיבל את הנשיאות שנה לאחר מכם בי'- י"א שבט תשי"א. האם שאלתם את עצמכם מה זה רבי האם התבוננתם והעמקתם? ברור לכולנו שמשמעותה של המילה רבי זה ראש בני ישראל, אוהב כל אחד בתכלית האהבה, מדריך משפיע מעודד מתווה דרך.. הכל נכון, אך האם באמת התבוננתם לגודל המתנה שהקב"ה הביא לנו? הבה נצלול לעומקו של דבר ונבין במה זכינו, נבין למה כל כך כדאי ואפשרי להיות מקושרים לרבי ונחכים שרעבע זה הרבה מאוד!!

  ראש וגוף

  בני ישראל נמשלו לגוף, כל נשמה היא איבר ונשמתו של הרבי היא בבחינת ראש לכל הנשמות ולכן ניכר בצדיק כוחו של הבורא בעוצמה רבה יותר מאדם רגיל. הצדיק שנשמתו היא ראש לאיברים  ומחבר בין כל האיברים מרגיש כל איבר ואיבר, הרבי מרגיש כל יהודי ויהודי ואם חלילה ליהודי יש קושי גשמי או רוחני הרבי -הראש מרגיש וחש בכאב ובמצוקותיהם  וכך כשיהודי מתקשר לצדיק, הצדיק מגלה את הפוטנציאל הנשמתי שבו ופועל להוציא אותו מהקושי שבו נמצא.  (לנצח כל רגע)

  הרבי הוא הראש הוא נותן חיות לכולם. כמו שהראש נותן חיות לכל האברים כך הרבי נותן חיות לכולם! הקב"ה בחר שהרבי הוא יהיה הנשיא שבדור, והוא המשנה למלך וכשנכנס המשנה למלך למלך אפשר להבין שהכנס עם הראש, כי הוא ראש טוב יותר מאחרים אבל מדוע נכנס עם כל גופו ועם הרגלים? יכול להיות שלמשהו אחר יש רגליים טובות יותר? אלא שאי אפשר לנתק את הראש מהגוף ומימלא כהראש נכנס כל הגוף נכנס! וכך אצל הרבי שהוא הראש, והמקושרים אליו שהם כל האיברים, גם אם הם אינם ראויים כל כך להכנס למלך, כשהרבי נכנס ממילא הם גם נכנסים. הרבי הוא הראש, אנחנו האיברים, כשלנו יש כאב גשמי או רוחני הרבי מרגיש בכאב בחיסרון, הרבי משנה למלך נכנס וממילא גם אנחנו האיברים הקטנים נכנסים עמו.

  מרכבה- ביטול

  בתניא בפרק ל"ד, מסביר האדמו"ר הזקן את דרגתם של  האבות הקדושים והצדיקים בכל דור – "והנה מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה, שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים ביטול הנ"ל ליחודו יתברך…" – מרכבה מורה על תכלית הביטול, ובטלה לגמרי לרצון הרוכב, אין לה רצון עצמי. כך הם האבות עמדו תמיד  בביטול לגמור להקב"ה ובהרגשה תמידית הרגישו את ענין יחודו של הבורא.  וכך אחר כך עמדו בדרגה זו הנביאים כל אחד לפי מדרגתו והשגתו. נביא לא מדבר את דבריו שלו, אלא הקב"ה מדבר דרכו ועל ידו, ודבר ה' קורה אך ורק כשהוא בטל בתכלית הביטול ואינו מרגיש מציאות כלל אלא הוא כמו מרכבה לה'.

  איך נעשים מרכבה לקב"ה? ואיך נוצרת ביטול? זה נעשה כאשר מאיר באדם יחוד ה'  שאין עוד מלבדו וכך היה אצל הנביאים כל אחד לפי מדרגתו והשגתו. מדרגתו של משה רבנו עולה על כולם כמו שכתוב "ומדרגת משה רבינו ע"ה היא העולה על כולנה, שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. משה רבינו במדרגתו עלה על כולם ובטל בתכלית הביטול עד כדי כך "ששכינה מדברת מתוך גרונו". כשם שכל אדם הדיבור יוצא מהגרון, כלומר הגרון בטל לאדם ועל ידו מדבר האדם, כך אצל משה גרונו היה בטל לגמרי לשכינה וכל ענינו היה שהקב"ה ידבר דרכו.  (תניא פרק ל"ד)

  בכל דור יש משה שבדור משה הוא השביעי וכל השביעין חביבין הרבי הוא משה של דורנו הרבי השביעי בשושלת החסידות וממילא – המילה של הרבי זהו דבר ה' הרבי בטל בתכלית הביטול להקב"ה כמרכבה הנעה לכיוון שבו הובילה אותו העגלון כך היו האבות והצדיקים היו בתכלית הביטול והורידו את השכינה אט אט למטה.

  קבוצה של סטודנטים הגיע לרבי, אחרי שהרבי נשא אליהם שיחה, שאלו בין השאר: איך אדם מגיע היות רבי? ענה להם הרבי: "השלב הראשון שנחוץ לאדם כדי להיות רבי – הוא לבטל את כל התאוות הגשמיות, ושלא תהיה לו שום  משיכה לענייני העולם הזה  (פרשיות עם הרבי דברים עמוד 35) זה רבי בטל בתכלית ולכן יש הקב"ה נתן רשות להביט בו לפנות אליו וכך לראות גילוי אלוקות ושכינה!

  כתר המלך

  הרבה מסביבנו שואלים מה כל כך מיוחד אצל הרבי שבכל עניין פונים אליו ויש שעוד יותר מקשים ושואלים איפה הקב"ה בעניין? תתפללו אליו תבקשו ממנו.. משל למלך שלו כתר מלכות,  עם מרגליות אבנים טובות כיאה למלך בבית המלוכה, עד כדי כך שכמביט אדם על הכתר הוא זוכר היטב שיש מלך. ישב יום אחד המלך בחדרו וחשב היכן יניח את כתרו בשעה שלא כובשו על ראשו, חשב המלך אולי יניח על אחד משריו הנכבדים או  על משרתיו  המסורים אך מהר מאוד ביטל  את הרעיון, מסיבה מאוד הגיונית, אולי יחשוב יום אחד השר או המשרת שעליו הונח הכתר שמא הוא ראוי לכך, ראוי לגדולה ואט אט יראה זאת וינסה לשלוט בבית המלוכה. עלה במחשבתו של המלך לתלות וו בחדרו שבוודאי לא יחשוב הוו שהוא ראוי לגדולה.

  כך הם נשמותיהם של הצדיקים, נשמתו של רבי, הרבי בטל בתכלית הביטול להקב"ה ולכן עליו הקב"ה מניח את כתר המלוכה. ובשעה שפונים לרבי יודעים היטב שהקב"ה הוא המלך והרבי הוא בבחינת וו שעליו הונח הכתר והוא הצינור המחבר ביננו לבין הקב"ה. כך גם ניתן להסביר את האמרה  שנאמרה על רבי שמעון בר יוחאי "מי שרוצה לראות שכינה  יביט על רבי שמעון בר יוחאי בשכינה, מדוע להביט על רשב"י? רבי שמעון – בדורו היה בבחינת משה שבדור נמצא בדרגה שכל תורתו אומנותו ובטל בתכלית לבורא ולכן הקב"ה מניח כביכול את כתרו עליו וכך ניתן לראות שכינה.

  עצה מהרבי

  רבי, פירושו מי שאנחנו מקבלים ממנו השפעה. כמו משה רבינו שנקרא 'רבינו'  מפני שאנו מקבלים ממנו. כל העניין של הרבי שהוא משפיע עלינו אור וחיות מנהיג אותנו בדרך התורה ואנחנו מקבלים את ההשפעה ואת השפע. בהתוועדות בשבת ר"ח תמוז תש"כ הרבי התייחס לכך שיש בחורים בישיבת תומכי תמימים שדואגים לעתיד שלהם, ואדם שדואג לעתיד הוא מקטני אמונה הרבי הדגיש כי לבחורים בתו"ת יש את מי לשאול במה יעסקו ויעבדו לאחר שינשאו הרבי ידריך  מתי להפסיק ללמוד ומתי להתחיל לעסוק בענייני 'תכלית' אך לבחורים אחרים מישיבות אחרות אמנם יש ראש ישיבה אך אין להם את מי לשאול עצות. ראש הישיבה יודע ללמוד טוב מהם אבל זה לא אומר שאפשר לקבל ממנו עצות בגשמיות אבל מהרבי אפשר לקבל עצות בגשמיות!

  ולכן בכל עניין יש לנו את האפשרות לפנות לרבי הן בעניין רוחני כמו התחזקות בתפילה ובכל ענין רוחני אחר והן בעניין גשמי כמו שידוך או ניתוח. וזה המעלה בין חסידים לבין אלו שלא חסידים לחסיד יש את מי לשאול עצה. אחד שהוא לא חסיד ויש לו כמה הצעות שידוכים גם אחרי שיתחתן יפקפק ויחשוב אולי ההצעות האחרות טובות יותר. חסיד מקושר שואל את הרבי גם בעניינים גשמיים וגם בעניינים רוחניים כמו וניתוח או שידוך וסומכים על הרבי ואין מה להרהר ועושים מה שהרבי אומר. וכמו בעניין ניתוח שואלים את הרבי ומה שהרבי אומר זה קדוש . ואין הבדל באיזה עניין מדובר מה שהרבי אומר זה  דבר ה'!

  (שבת ר"ח תמוז תש"כ)

  סיכום

  הרבי הוא משה רבינו שבדור שנבחר להיות משנה למלך להקב"ה ולכן יש לנו את האפשרות לפנות לרבי בכל עניין ועניין הן גשמי והן רוחני, הרבי מרגיש אותנו ונותן לנו חיות כמו ראש שמרגיש כל איבר ואיבר, וכל מה שהרבי אומר זה בבחינת שכינה מדברת מתוך גרונו ולכן מה שהרבי אומר זה דבר ה'! הרבי במאות שיחותיו מאמריו והתוועדויות אומר שאנחנו דור שביעי דור אחרון לגלות וראשון לגאולה והתפקיד שלנו לא מבחירתנו הוא להוריד שכינה למטה "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים" ויש לכל אחד ואחת מאתנו את הכח והעוצמה להכין את הסביבה שלנו לגאולה להפיץ תורה ולהוסיף באהבת ישראל כמו שנהגו רבותינו נשיאנו והרבי הריי"ץ והרבי, לאהוב כל אחד בתכלית האהבה, לתרום למוסדותיהם של הרביים, להוסיף בתביעה לגאולה ובשמחה שהנה זה משיח בא וכך לפעול גאולה בפועל תיכף ומיד ממש!

  הבנתם במה זכינו? אשרינו!!!

  גוט יום טוב

  תגיות: ,

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.