• על איזה מבצע אינטנסיבי הרבי דיבר?

  הגדלה

  הרב ברוין רב בד"ץ קראון הייטס בשיחה מרתקת על מבצע מיוחד של הרבי. זה קשה?! זה שווה! מוסיפות קדושה - מביאות גאולה! • להאזנה וקריאה

  אבן הבוחן ליראת שמים – פארבריינגען חסידי

  עם הרב יוסף ישעיה ברוין מרא דאתרא וחבר הבד"צ קראון הייטס, ניו יורק

  אחת המצוות המיוחדות שיש לעם ישראל היא מצוות הצניעות. הצניעות מבדילה בין ישראל לעמים, כמו שכתוב "והיה מחניך קדוש", היינו הקדוּשה המיוחדת שיש לעם ישראל. זה ה"ונפלינו . . מכל העם אשר על פני האדמה". הצניעות מביאה לידי ביטוי את החביבות של הקב"ה לעם ישראל ושל עם ישראל להקב"ה, והיא גורמת להשראת השכינה בצורה מיוחדת על עם ישראל. כפי שלמדים מהפסוק אודות המצב ההפוך: "ולא יראה בך ערוות דבר – ושב מאחריך". כאשר הצניעות לקויה הקב"ה מסתלק ח"ו מעם ישראל, וכאשר הצניעות במיטבה – הדבר מגביר את השראת השכינה עלינו, ומביא לנו ברכה גדולה.

  בנוסף לכך, יש בה עוד דבר מיוחד – גם בהיבט האישי, הצניעות משפיעה על האדם; הצניעות פועלת על האדם בצורה פנימית. ואפילו אם האדם לא שייך לרגש הפנימי של הצניעות, החיצוניות משפיעה על פנימיותו.

  בספר 'החינוך' כתוב ש"האדם נפעל כפי פעולותיו". ולעניננו, כשאדם מתנהג בצורה צנועה – ממילא הוא נהיה צנוע, עדין ורגיש בצורה מיוחדת. וכפי שהרבי אמר פעם ש"אבן הבוחן ליראת שמים היא הצניעות".

  כל מי ש'חי' ומתעסק בנושא הצניעות, כלומר שפעל/ה על עצמו/ה להדר בצניעות, מרגיש מיד שהדבר משפיע עליו בצורה מיוחדת. זה משנה את האדם, זה משנה את כל הבית ואת כל הסביבה. וכך גם, כל הידור בנושא הצניעות – מעדן ומזכך את האדם עוד יותר.

  זה דבר שניתן לראותו במוחש, אפילו במבט עין קל. עוד לפני שאתה מכיר את העומד מולך, אפשר כבר לראות עליו את המיוחדות של האדם שמקרין צניעות.

  הקשר נמצא בפרטים

  כמובן, זו גם חובה הלכתית, ומההלכות העיקריות ביותר. ויש כל מיני פרטים בזה, בצניעות הלבוש, בהנהגה, ובדיבור. אבל בנוסף לזה – זה משפיע בצורה ישירה על נפש האדם, היכן הוא 'מונח'.

  לפעמים עולה מחשבה שיש הרבה פרטי פרטים, וכל ההתעסקות ה'אובססיבית' בפרטים הקטנים – כמה סנטימטרים וכו' – היא מוגזמת… ויש אף המגדילים לטעון, כי זה גופא "לא צנוע" ח"ו. אבל האמת היא, שדווקא בפרטים – שם נמצא הכלל.

  כפי שהרבי אמר בכמה שיחות, שמהפסוק "מי בז ליום קטנוֹת" לומדים שדווקא העיסוק בפרטים הנראים שוליים וטכניים כביכול – בכל הנוגע ל"מעשה" בפועל (ש"הוא העיקר"), דווקא זה מביא את הקשר הפנימי.

  יסוד זה בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים. ניקח לדוגמה את הקשר בין הבן והבת לאבא ואמא: כשילד אומר להוריו שהוא אוהב ומכבד אותם, אבל בפועל ממש כשאבא או אימא מבקשים ממנו דבר מה הוא מסרב – זו איננה אהבה אמיתית, כי אהבה אמיתית כרוכה במחויבות.

  על דרך זה – דווקא בדקדוקי המצוות טמון הקשר האמיתי שלנו עם הקב"ה. כאשר הקשר הוא כללי וערטילאי, כזה שלא מחייב אותנו בפרטים הקטנים – אין זה קשר אמיתי.

  הלימוד פועל עלינו

  בני ישראל נגאלו ממצרים בזכות הצניעות, והגאולה העתידה גם היא תגיע בזכות נושא הצניעות. "בזכות נשים צדקניות (נגאלו אבותינו ממצרים)" – ובמה הצדקוּת שלהם התבטאה? בקדושה ובטהרה היתרות שלהן! גם בזמן כזה, שכל העולם יורד והולך – אנחנו בעלייה מתמדת, רוצים להתקשר לקב"ה כמה שיותר, וזה מביא את הגאולה.

  הרבי סיפר בשם הרבי הריי"צ נ"ע, שבפרנקפורט שבגרמניה נשבה רוח ההשכלה, ולצערנו היו שם מחללי שבת ואוכלי טרפות (רח"ל), אבל פרנקפורט ניצלה וחזרה להיות עיר של יראת שמים – בזכות שלוש נשים שהתעקשו לחבוש פאה, שזהו עניין הצניעות! יתכן היה לחשוב כי גדולי ישראל שהתעסקו עם היהודים שם פעלו את העניין, אבל האמת היא שעיקר המהפכה נפעלה ע"י ההידור בצניעות של שלושת הנשים הללו.

  הרבי הדגיש פעמים רבות, שהמעלה המיוחדת של דורנו היא דווקא ההתעסקות בצניעות: "סבורני שנושא הצניעות חייב לעמוד כאחד מן הנושאים הראשיים של סדר היום, בחוגים יהודיים אחראיים", כותב הרבי באיגרת אל 'המרכז העולמי של נשי ובנות חב"ד', "חובתכן הדחופה ברגע זה – לצאת במבצע אינטנסיבי להסעיר את הציבוריות היהודית . . שבעיית הצניעות תשתלב בתוך פעולותיהם המעשיות".

  היום – ב"ה – אין מחסור בחומר למידה בנושא הצניעות. יש כל כך הרבה ספרים שנכתבו בנושא. יש את הספר הידוע 'כבודה בת מלך', יש ספרי הלכה, ספרי סיפורים, יש אפשרות לשמוע שיעורים בטלפון, ויש גם חוברת "בזכותך ניגאל" המנגישה את דיני הצניעות ואת דברי הרבי בנושא בצורה נעימה וידידותית. עצם הלימוד על הנושא הוא חשוב מאד. "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", זה פועל עלינו בדרך ממילא, ומזרז את ביאת משיח בפועל ממש!

  תגיות: ,

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.