• הרבי: בעיות בפרנסה? בגלל חיסרון בענין הפאה!

  2 | הצג גלריה

  במכתב שכתב לרבי מלך המשיח אחד מאנ"ש באוסטרליה בנוגע לקשיי פרנסה ענה הרבי שהסיבה לכך בגלל חיסרון הענין של פאה נכרית אצל נשות אנ"ש • שמהסיבות עקריות להעדר ההצלחה עד עתה הוא, לא כל כך הסיבה הטבעית במצב הכלכלי במדינתם עתה, שהרי כמה וכמה התגברו על זה, אלא הענין דשייטלען [=פאה נכרית] של נשי אנ"ש תחי' • למכתב המלא

  ידועה דעתו הק' של הרבי מלך המשיח אודות נחיצות חבישת פאה נכרית, ועד כדי כך שהדבר משפיע על כל הבית בגשמיות וברוחניות.

  כעת אנו מפרסמים מכתב – בפרסום ראשון – בו כותב הרבי לאחד מאנ"ש באוסטרליה, בנוגע לקשיי הפרנסה שהיו באותה תקופה (שנת תשח"י) לחסידים שעברו להתגורר במדינה, שאין זה כל כך בגלל המצב הכלכלי במדינה, אלא בגלל הענין של פאה נכרית של נשי אנ"ש:

  במה שכותב אודות מצב הפרנסה וכן עוד איזה מאנ"ש שי', אינני רשאי לכסות דעתי בזה, כיון שנוגע לאחרים, ובענינים הכי חשובים, ודעתי היא, שמהסיבות עקריות להעדר ההצלחה עד עתה הוא, לא כל כך הסיבה הטבעית במצב הכלכלי במדינתם עתה, שהרי כמה וכמה התגברו על זה, אלא הענין דשייטלען [=פאה נכרית] של נשי אנ"ש תחי'.

  ואף שהלימוד זכות עליהן (ולא רק לימוד זכות לבד, אלא לאמתו של דבר) מפני שהורגלו במדינתם לפנים [=רוסיה], ששם היה קשור זה בקישויים הכי גדולים ועל ידי ההרגל כהיתר ח"ו נעשה להן. אבל ידוע שעניני לימוד זכות – גדולים ביותר אבל אין זה משנה המצב, שסוף סוף ענין השייטלען אינו בסדר כלל.

  ויהי רצון שיתקבלו דברי אלה כמו שהם, שאין הם באים בתורת קפידא ח"ו ותרעומות, אלא בתקוה שכולי האי ואולי וסוף סוף יעשו כל אנ"ש שי' את התלוי בהם לתוספת הצלחה בהנוגע לבריאות, לפרנסה ולנחת אמיתי מכל יוצאי חלציהם שיחיו מתוך שמחה וטוב לבב.

  "ויהי רצון שימצא אותיות המתאימות בשביל שיבוא כל הנזכר לעיל בפועל ממש, וכל המקדים הרי זה משובח.

  בברכה לבשורות טובות בכל האמור.

  מכתב פאה

  תגיות:

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  תגובה אחת

  1. שירלי
   א׳ בסיון ה׳תשע״ד (30/05/2014) בשעה 11:26

   לקרוא ולהפנים!

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.