• איך מבררים בשידוכים? • מפנקסו של שדכן

  הגדלה

  מה מסתתר מאחורי המסכה/המכסה? לפניכן כלי עזר שימושי ומצוין להכרה עצמית, להתאמה זוגית, לברורים, ואפילו לשאלות בפגישות. ובאווירת מצוות הפורים, גם כאן הנקודות מתחילות במ"ם • מתוך פנקסו של שדכן חב"די • לקריאה

  לפניכן כלי עזר שימושי ומצוין להכרה עצמית, להתאמה זוגית, לברורים, ואפילו לשאלות בפגישות. ובאווירת מצוות הפורים, גם כאן הנקודות מתחילות במ"ם.
  על מנת לעזור לנו לעזור לכם, לגלות, לברר ולבסוף למצוא בעז"ה את מה שמתאים לכם באמת – מובאים להלן כחמישים נקודות שבעזרתם תוכלו לבדוק* – כהוראת כ"ק מה"מ, במרץ המתאים / הדרוש על ידי ממוצעים / שדכנים / ידידים – "ומבארים לו התנאים שמחפשים" מה אתם ב"אמת" צריכים שיהיה אצל בני זוגכם, כל הנקודות מתחילות בממי"ן (שהרי "בודקין במומין"…). כמעט הכל נמצא פה, מא' ועד ת'.מה שצריך לעשות הוא, לכתוב חיבור מקיף – ממנו ניתן להבין את התמונת מצ"ב ("משמח ציון בבניה"), המורכב מארבעה חלקים:1) מי אני. 2) מה מחפש.  3) מה מתפשר / מוותר. 4) מצבור חברים וקרובים ביותר, עדיף נשואים. (לפחות 4).על-מנת לקבל תמונת מצב כללית ופרטית ("ואין מוקדם ומאוחר"). ולא כאלו שהכינו אותם מראש מה לומר. כשמדובר על בירורים, צריך לזכור את דברי כ"ק מה"מ שחייך, ואמר: "ידוע שבעניני שידוכים לא סומכים על הבירור אצל הידידים של המדוברים, כי, מהם לא יכולים לדעת בוודאות כל האמת כו', אלא מבררים אצל אלו שאינם ידידים, וכששומעים מהם רק מעלות, אזי יודעים שזוהי "כלה נאה וחסודה" (לא רק לשיטת בית הלל, אלא) גם לשיטת בית שמאי!" (ש"פ ואתחנן, נחמו ט"ז מנ"א התוועדויות תשמ"ח ח"ד ע' 166). על – מנת לקבל תמונת מצב כללית ופרטית ("ואין מוקדם ומאוחר"). ולא כאלו שהכינו אותם מראש מה לומר מומלץ שיהיו לפחות ארבעה מכרים שמבררים אצלם.

  בחיבור יש לכלול את תשובותיכם בעזרת הנקודות הבאות. (הפרטים השונים, ניתנים כדוגמאות להגדרות מועילות). למעשה, על כל מדובר או מדוברת לכתוב כפי ראות עיניו. עדיף להכין 2 חיבורים. הא': שניתן להראות במידת הצורך (לצד השני), הב': סודי ומפורט ביותר. והיות שכידוע החיפוש אחר בן הזוג – נמשל / דומה – למחזר / מחפש אבידתו כלשון מרז"ל – למציאת אבידה, הרי ככל שישנם יותר "סימנים" לאתר האבידה, יהיה נקל יותר למוצאה, (ולא כמציאה. ורוצה אדם בקב שלו וכו' וד"ל), ואפשר לומר: "סימן טוב", גורם ל"ומזל טוב", נוסח קידוש לבנה, שכידוע (הסגולה בספרים הקדושים למציאת שידוך) "לבנה" ר"ת: "בתולה נשאת ליום הרביעי".

  רקע

  משפחה – מצב כללי, מיוחס (יחס בתוך המשפחה), מחותנים וכו'. מוצא – מולדת – מיקום עדה וכו'. מגורים – עבר הווה מסלול – מוסדות, מחושים – מחלות, מצב רפואי.

  ממון ("כיסו") – מהימנות (בין אדם לחבירו) מחושב, מלוה, מחזיר מיד או מקיף (בהקפה), מקמץ, מפזר, יושר, משפט, משא ומתן (לא מרמה), מעלים עין, מתנות לאביונים, מעשר, מעמד – התקשרות.

  מעמד רוחני וחסידישקייט

  מונח – (במה?). מביט – מסתכל ומסתקרן ממה (גם לחיובי). משיח – מאמין, מצפה, מפיץ וכו' (נא להגדיר במדויק).

  מים – תורה – מידת הידע, "מקום שליבו חפץ" (איזה נושא, הלכה, חסידות, קביעות – עיתים, נגלה וכו', מפרש, מתפלפל, מוסמך לרבנות וכו').

  מורא – שמים (גם מורא רבך) – "מהדרין מן המהדרין", מהדר, מקפיד, מדקדק, מיקל, מחמיר, "מצוה מן המובחר".

  מטהר – האוויר על ידי משניות, מאמרים בעל פה וכו', ענ"י ורוכב על החמור – חומר, פירוש ענ"י ראשי תיבות: "עירובין ונטילת ידיים" =מעורב בעולם, אך בקדושה וטהרה.

  משפיע – מדבר, מגיד (מתי ואיפה?), כושר דיבורי או יושר ציבורי. מענה (מהרבי) – מכתבים (אג"ק), מקדש (770).

  משמש – תלמידי חכמים ורבנים וכו'.

  מקריא – התפילות (ש"ץ) וקריאת התורה.

  מקדש – יחס למקומות קדושים ולדברי קבלה וכו'. מכין – לקראת מצווה (הכנה, יותר חשובה).

  מה – מידת הביטול B – TOOL – חות דרגא.

  תכונות אופי

  מחשבה

  מוחין – מנת משכל (I.Q. – חב"ד), משכיל, מבין, ממציא, "מעין המתגבר", מאבחן, מחונן, מדע כללי, מקורי, מבריק. (הוכחות מהעיסוקים).

  מידות – מפתח – הלב  (E.Q.) מזכה הרבים, מעשים טובים, טוב לב, כעס – דוגמאות (חג"ת נה"י).

  מוג לב – או אמיץ, (במבוכה כיצד מתנהג).

  מקבל – מאזין, מקשיב (למי ולמה, לאיזה משפיע או מרצה).

  מוקיר – מחזיק טובה – הכרת הטוב וכו'.

  מרץ ושמחה – במה ומתי.

  מתון / מתלהב – (ממה ומתי).

  מרירות – ממה ולמה?

  דיבור

  מפרסם – ממעט או מרבה לדבר ולפרסם, מופנם (כרפ"ס = כלל ראשון פה סגור).

  מודה – מנומס, מאיר פנים, מפייס, מעניק מתנות.

  מלבין – פנים?

  מוחל – ממהר – לסלוח / לפצות וכו'.

  מעשה

  מבצע – מילוי משימות, (קבלת עול), או מאחר, מזדרז, מושך – דברים "מפנה ליבו לבטלה".

  מסירות – משתדל, "מעשים ולא מילים", משקיע, משתמט וכו'.

  מוסריות – מוסר עבודה וכו' וכו' (דוגמאות).

  מחלוקת – מריבה, מדון, מרכל, מסכסך. לשם – שמים וכו'.

  מכריע – יכולת שיפוט.

  מכבד – הורים, חברים, כל אדם (או ) ומתחשב.

  משמר / מאבד – מייקר, מחלל, מפסיד (רכושו וכו') מוציא תחת ידו מוצר מתוקן.

  מארח – מכניס אורחים, באיזה אופן?

  מותר/מיותר – מה כן ומה לא, שאפתנות: מינימום, מקסימום או מיצוע. ממלא תאוות ליבו…

  מהיר – איטי.

  הופעה

  מראה – כולל מלבושים חיצוני ופנימי אינדווידואלי וכן ממדים גשמיים SIZE. מציאת חן בעיני אלוקים ואדם.

  מסודר (ונקי) – מאורגן, מלבושים חיצונית ובנפש, מוזנח, מטופח.

  מהלך (הילוכו) – מהיר, מסורבל.

  כישורים

  מקצוע – (אם אין) מוכשר למה, מה מתאפשר, מחיה, מבשל, מפרנס, מורה וכו'.

  מנהיג / מדריך – האופן, ברצון או בתוקף, מענה רך וכו'.

  תרבות ופנאי

  מיושב / מרחיק לכת – (בייתי או מטייל). מזון – היחס למסעדות, למגדנות ולמלונות וכו'.

  מוזיקה – מנגן, רמת החוש. קורא מועדפים וכו' וכו'. מדיה – מכשירים ועיתונים בבית, מה כן ומה לא (סרטים: movies מוּבִיס – ובהברה הגוראית ל-מוּוִת לא נתנני…).

  הרגלים

  מעשן – אם, כמה?

  מאכל – "בכוסו" מה ואיך. "משקה / לחיים" – (שמירת הגזירה: הקובעת האם מחזיק בקלאמקע = כפת המנעול = ידית של הרבי שליט"א או בשל הסמירנוף רח"ל וכו').

  מגונים – מריטת זקן, מציצת אצבע, אכילת צפרניים, מכה, תנועות עצבניות.

  מטרה לעתיד

  משאלת חיים (להגדיר).

  מתכנן שליחות, איפה?

  מגורים היכן רצוי?

  מקצוע עתידי

  מוסדות – כמה חשובים לו מוסדות חב"ד (בית כנסת, מקווה, גנים…) ובאיזה רמת יראת שמים אופי החינוך המתוכנן.

  הכי חשוב (אבל שייך אח"כ) משיכת הלב, מתאים = מין במינו.

  את החיבור יש לערוך בכובד– ראש אבל לא בראש כבד… וכל המרבה לפרט הרי זה משובח (כנ"ל).

  מושיב יחידים ביתה… מוציא אסירים בכושרות = בכי ושירות (פירוש התלמוד).

  *) מומלץ מאד (מוכרח) ללמוד בספר "שידוכים ונישואין" (לקט מדברי הרבי מלך המשיח) וכן או על כל פנים 2 הכתבות ב"עטרת חיה" (מוסף בית משיח) חשוון וכסלו תשס"ו (מאת ג. שמואלביץ), "בין הצלחת לטבעת" (נספח פגישות) (מאת צ. וואגעל), ועוד ספרים וכתבות העוסקים בנושא זה וקצרה היריעה מלפרטם. כמו כן מומלץ ביותר לעיין בקיצור שולחן ערוך (ספר הוראות שימוש…) בכלל ובפרט סי' כט – לד ועוד. (בהמשך מוצאים הרבה דוגמאות ורעיונות לבירורים).

  תגיות:

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  4 תגובות

  1. א.י.
   כ״ט באב ה׳תשע״ג (05/08/2013) בשעה 2:25

   מדהים

  2. רחל
   י״ד באדר ה׳תשע״ג (24/02/2013) בשעה 2:42

   ערוך מאד יפה ברור ומתומצת תודה רבה לך!! ישר כח!

  3. ריבי
   י״א באדר ה׳תשע״ג (21/02/2013) בשעה 17:38

   ממש ממש יפה!
   תודה רבה!

  4. orel
   י׳ באדר ה׳תשע״ג (20/02/2013) בשעה 17:15

   ווא תודה…קצת רקע לא יזיק…

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.