• באילו תנאים מותר לאישה לצאת לעבוד?

  הגדלה

  מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאשה ששאלה על יציאה לעבודה: "עיקר תפקיד בת ישראל נשואה – להיות עקרת הבית כדבעי, היינו הנהלת הבית בכלל, ובמיוחד גידול וחינוך הילדים, וזה מתאים ג"כ למש"נ [=גם כן למה שנאמר] כל כבודה בת מלך פנימה" • לפיענוח המענה

  מתי מותר לאשה לצאת לעבוד?

  מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאשה ששאלה על יציאה לעבודה:
  עיקר תפקיד בת ישראל נשואה – להיות עקרת הבית כדבעי, היינו הנהלת הבית בכלל, ובמיוחד גידול וחינוך הילדים,
  וזה מתאים ג"כ למש"נ [=גם כן למה שנאמר] כל כבודה בת מלך פנימה.
  בקושי התירו שתתעסק בעסק בחוץ – כשזהו בחינוך בנ"י [=בני ישראל], כיון שלנשים יש רגש אמהי מיוחד לילדים, ובמילא השפעתם גדולה ועמוקה יותר,
  או – בכדי לפטור הבעל (העוסק בהתמדה בלימוד התורה מדאגות פרנסה המוכרחת או – כשהתעסקות הבעל בפרנסת ב"ב [=בני ביתו], למרות השתדלותו בזה כמש"נ [=כמו שנאמר]: שארה כסותה לא יגרע, אינה מספיקה וזקוק לעזר אשתו בפרנסת הבית.
  היש בנדון שלהם אחד ממצבים הנ"ל?
  [מובן שידוע מש"נ: אשת חיל גו' סדין עשתה ותמכור כו' – אבל בודאי אין זה סותר לתנאים הנ"ל הלקוחים משו"ע, מהל' צניעות וכיו"ב].
  אזכיר עה"צ
  המענה פורסם במדור "מאוצר המלך" במגזין 'בית משיח'

  1532

  תגיות:

  כתבות נוספות שיעניינו אותך:

  לכתוב תגובה

  עלייך להיות רשומה למערכת כדי לכתוב תגובה.

גללי למעלה